Mel Cilgwenyn

Bees & Queens

Ein Gwenyn a Breninesau

Yn ogystal â bridio Breninesau ar gyfer ein defnydd eu hunain, maent hefyd ar gael i'w prynu. Mae ein holl Breninesau o stoc Buckfast, gan dynnu ar ganrifoedd o waith gan fridwyr gwenyn nodedig o bob rhan o Ewrop a'r Deyrnas Unedig a gan Brawd Adam o Abaty Buckfast.

2018Breninesau Buckfast£45Gwerthu allan!
2018cnewyllyn 6 Ffrâm£235 *Gwerthu allan!
2019Breninesau Buckfast£TBCArchebu ymlaen llaw
2019cnewyllyn 6 Ffrâm£TBC *Archebu ymlaen llaw

Danfonwch e-bost ataf yn uniongyrchol drwy sales@bees.wales, neu os hoffech drafod eich archeb dros y ffôn, ffoniwch ni ar 07988 874608.

Derbynnir y taliadau gan drosglwyddiad banc neu siec.

Rydym yn aelodau o Gymdeithas y Ffermwyr Gwenyn ac mae ein gwenyn yn cael eu gofalu amdano yn unol ag arferion gorau yr Uned Wenyn Genedlaethol.

Yn derbyn taliadau drwy drosglwyddiad banc neu siec.