Mel Cilgwenyn

Cynnyrch yn syth o'r Cwch Gwenyn

Y Fferm

Wedi eu lleoli yn nyffryn heddychlon mae ein gwenyn yn byw yn un o lleoedd mwyaf prydferth yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r gwenyn yn galluogi i ni fyw yn eu plith mewn ardal digyffwrdd o Sir Gaerfyrddin.

Ar ôl deng mlynedd o gadw gwenyn, trwy ddatblygiad ofalus ac yn ystyriol o'n dulliau, rydym yn arbenigo mewn bridio Breniesau a Gwenyn o ansawdd uwch sy'n caniatáu iddynt chwilota am y mêl blodau gwyllt eithriadol o ardaloedd cyfagos. Mae ein gwenyn hefyd yn cael eu cyflenwi i gyd gwenynwyr ledled Cymru sicrhau dyfodol cadw gwenyn yn parhau'n gryf pan fydd gwenyn yn dirywio'n genedlaethol.

Ei'n Mel

Honey drizzeling

Mae ein mêl i gyd yn cael ei gasglu yn lleol oddi wrth y blodau gwyllt o'n gwmpas gyda phob nythfa wedi'u ddewis yn arbennig gan sicrhau ansawdd yn parhau. Mae ein mêl yn cael ei hidlo'n ofalus dair gwaith, heb wres, a'n cael ei fotelu ar y safle i sicrhau bod ansawdd y cynnyrch yn parhau'n bur ac amrwd, yn naturiol gyfoethog mewn baill ac yn syth allan o'r cwch gwenyn yn union fel y bwriadwyd natur.

Nid ydym yn cyfuno ein mêl gyda mêl ddi-flas rhatach o rannau eraill o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd fel gwna llawer o gyflenwyr eraill i gynyddu eu stoc. Nid yw'n hardal ni mono-cnydio (megis rep) sy'n rhoi blas unigryw i'n mêl o amrywiaeth eang o flodau.

Ein Gwenyn a Brenhinesau

Datblygwyd ein Brenhinesau a'n gwenyn dros nifer o flynyddoedd gan sicrhau ansawdd uwch sy'n addas ar gyfer ein hinsawdd. Mae ein gwenyn yn tarddu o stoc Buckfast, gan adeiladu ar y gwaith da iawn Brawd Adam o Abaty Buckfast yn Nyfnaint. Cymerodd ei waith ef ar draws Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, lle ar ôl blynyddoedd o waith ymchwil ac yn ymweld â bridwyr gwenyn enwog, cynhyrchodd gwenynen perffaith ar gyfer ein hanghenion.

Mae geneteg gwenyn YN mynd yn ôl ganrifoedd, yn seiliedig ar waith gan fridwyr gwenyn adnabyddus. Rydym wedi datblygu ymhellach, yn bridio yn unig o stoc sydd yn gryf, yn hawdd i'w trin, yn effeithlon yn erbyn plâu a chlefydau, yn bwysicach, ac yn chwilotwyr rhagorol.

Dilynwch y cyswllt hwn i brynu

Bees on the comb

Y ‘Bee Free Project’

Beekeeping demonstration

Rydym yn falch i gynnal y ‘Bee Free Project’, prosiect sy'n annog ac yn dysgu cadw gwenyn i gyn-filwyr sy'n dioddef problemau iechyd meddwl o'u hamser yn y gwasanaeth. Mae'r prosiect wedi canfod y gall cadw gwenyn helpu i oresgyn y problemau dyddiol sy'n gysylltiedig â PTSD (Anhwylder Straen Wedi Trawma) a phroblemau cysylltiedig o bryder ac iselder.

Wefan Bee Free Project